Selv om din onlinevirksomhed går strygende, du har masser af besøgende på dine sider, en god rangering på søgemaskinerne osv, så kan økonomien være lidt af en udfordring.

Når der er travlt, kan det være svært at få afsat tiden til at lave regnskaber – og har du ikke helt styr på dine regnskaber, så har du heller ikke overblik over din virksomhed. Heldigvis kan du i dag outsource dit bogholderi til et regnskabsfirma og dermed have overblik hele tiden.

Vil du vide mere om outsourcing af bogholderiet – klik på linket: https://retio.dk/

Brug kræfter på det, du er god til

Når du outsourcer dit bogholderi til et regnskabsfirma, er du sikker på, at alt det regnskabsmæssige kører på skinner, at frister overholdes, og at der sendes regninger ud, så du kan få penge i kassen.

Den store fordel ved outsourcing af bogholderiet er selvfølgelig, at du på denne måde frigør masser af tid og ressourcer til at arbejde med salg, udvikle nye forretningsområde og vækste din virksomhed.

Du kan få hjælp til forskellige opgaver som:

  • Alt i forbindelse med bogholderi
  • Hjælp til nem, digital bogføring
  • Tjek af regnskaber og tal

Sikkerhed og overblik

Retio by Zignifikant kan tage helt over på bogføringen, så du slipper for at beskæftige dig med regnskaberne, eller de kan hjælpe dig med lette og overskuelige, digitale regnskabssystemer, så du selv kan bogføre og holde styr på økonomien.

De kan også rådgive dig om, hvad du skal gøre i forhold til den nye bogføringslov, der netop er vedtaget. I loven stilles der bl.a. krav om, at bogføring fremover skal digitaliseres i alle registrerede virksomheder, og at bilag skal gemmes enten i et digitalt bogføringssystem – eller som minimum i form af digitale sikkerhedskopier gemt på en server hos en udbyder eller anden tredjepart.